Ba Bể: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2014

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Ba Bể vừa hoàn thành lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 năm 2014. /.

 

 

Ảnh: Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 huyện Ba Bể năm 2014


Trong thời gian 3 ngày (từ 22 đến 24/7), các học viên được nghiên cứu, học tập các chuyên đề đó là: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hoà bình” – bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của cán bộ thôn, bản và đảng viên; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia trong thời kỳ mới; Một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh về lực lượng Dự bị động viên; Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở thôn, bản, tổ dân phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới. Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên được viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả và được cấp giấy chứng nhận.

          Qua lớp bồi dưỡng này giúp cho các học viên nhận thức sâu sắc hơn quan điểm, đường lối của Đảng, công tác quản lý của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Đồng thời nắm bắt được âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tế, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới.

 

 

Bài trướcNhóm Đội viên Dự án 600 Phó chủ tịch xã của huyện Ba Bể thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tại xã Cao Thượng
Bài tiếp theoBan an toàn giao thông huyện: Sơ kết công tác an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2014