Ba Bể tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non năm học 2013 – 2014

Trong các ngày từ 12-17/1, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Bể đã tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non” năm học 2013 – 2014./.

 

Tham gia hội thi có 80 giáo viên đạt thành tích tiêu biểu đến từ 16 đơn vị trường mầm non trong huyện. Trong quá trình tham gia dự thi các giáo viên  đã tích cực tham gia phần thi lý thuyết, kiểm tra năng lực và thực hành soạn giảng, tổ chức tiết học với các chủ đề, chủ điểm rất đa dạng như: phát triển nhận thức, phát triển thể chất, phát triển ngôn ngữ trong chương trình giáo dục mầm non …

Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non huyện Ba Bể là một hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm, nhằm tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Phát hiện và bồi dưỡng lực lượng mũi nhọn chuyên môn, làm nòng cốt cho việc triển khai các hoạt động  của bậc học giáo dục mầm non; Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo; đồng thời đánh giá thực trạng đội ngũ nhà giáo để có phương hướng bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục./.

                                                         

Bài trướcBa Bể tổ chức: Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi lần thứ nhất
Bài tiếp theoBa Bể: Đón nhận 44 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương