Ba Bể tổ chức hội nghị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 8, khóa XX nhiệm kỳ 2019 – 2024

Ngày 17 tháng 7, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa XX nhiệm kỳ 2019- 2024 để sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Ma Thị Cử – Phó Chủ tịch UBND huyện; Lý Đức Tuyền – Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Uỷ ban MTTQ từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận; tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai sâu rộng và được đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện, nhất là công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tiếp tục được duy trì, thực hiện,…

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm MTTQ các cấp đã vận động nhân dân đóng góp được 5.069 ngày công, hiến trên 57 nghìn m2 đất và đóng gần 560 triệu đồng xây dựng các công trình phúc lợi; tổ chức tiếp nhận và trao tặng 3.224 suất quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách với tổng số tiền trên 970 triệu đồng; rà soát lập hồ sơ hỗ trợ xây dựng 18 nhà đại đoàn kết; Cứu trợ cho các gia định bị thiên tai hỏa hạn số tiền gần 10 triệu đồng…. Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho các hoạt động của Uỷ ban MTTQ huyện trong thời gian tới.

Đồng chí Dương Ngọc Thuyết – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Ngọc Thuyết- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ nghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế và một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng mong răng MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của công tác mặt trận, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước …góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở địa phương./.

    Tác giả: Dương Hiểu (Trung tâm VHTT&TT huyện Ba Bể)