Ba Bể tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Cao Thượng

Ngày 23-24/9, tại xã Cao Thượng, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Ba Bể đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021.

Nội dung diễn tập được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang của xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị chiến đấu; giai đoạn 3, thực hành chiến đấu. Quá trình thực hành cuộc diễn tập tại xã Cao Thượng đã thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu.

 

Ảnh: Tổ chức nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ, tình huống giả định.

Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu nên đợt diễn tập đáp ứng yêu cầu kế hoạch; an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập được ban chỉ đạo diễn tập huyện đánh giá cao. Thông qua diễn tập, nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý tình huống có thể xảy ra, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, của địa phương./.

Hoàng Văn Chúc

Bài trướcTập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Nông dân, THT thực hiện Dự án CSSP
Bài tiếp theoBa Bể: Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện Luật BHXH, BHYT