Ba Bể tổ chức cuộc họp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật

Chiều ngày 30/01, đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Hội đồng phối hợp phổ biến GDPL huyện Ba Bể triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện. Nội dung PBGDPL thiết thực phù hợp với từng đối tượng, gắn với nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội ở địa phương. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh; Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc và trên các tuyến đường trục chính của huyện, xã. Tổ chức hội nghị, tập huấn. Theo đó, trong năm 2023 đã tổ chức tuyên truyền được 198 cuộc, thu hút hơn 12.400 lượt người nghe. Tổ chức phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút được 867 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và người lao động tham gia. Cấp phát 702 tài liệu PBGDPL. Trong năm tiếp nhận hòa giải 137 vụ việc, trong đó hòa giải thành 114 vụ đạt tỷ lệ hòa giải thành 83%. 14/15 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023. Hoạt động của Hội đồng PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở đã góp phần đưa pháp luật từng bước đi vào cuộc sống.

Năm 2024, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật đề ra các nhiệm vụ trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội thông qua, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực trọng tâm trong kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương; Xây dựng, ban hành kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Ban hành kế hoạch, tổ chức kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL trên địa bàn huyện năm 2024; Tiếp tục hướng dẫn UBND các xã, thị trấn phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tăng cường củng cố, tổ chức bộ máy và đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ hòa giải cơ sở góp phần giải quyết tốt các mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân…

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Ma Thị Cử – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện đề nghị trong thời gian tới các ngành, các cấp, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL cần tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL; Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn. Phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cơ quan thành viên Hội đồng PHPBGDPL, Báo cáo viên pháp luật, coi công tác này là nhiệm vụ chính trị và là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác PBGDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn học pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật kiến thức phù hợp, dễ tiếp cận, tạo hứng thú cho học sinh, trong quá trình tìm hiểu pháp luật; gắn công tác phổ biến GDPL, hoà giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao./.

T/h: Dương Hiểu

 

Bài trướcĐồng chí Nguyễn Đình Huỳnh- Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tặng quà Tết tại Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt