Ba Bể: Thực hiện tốt công tác văn hóa thông tin

Tuy còn gặp nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng dưới sự chỉ đạo và định hướng đúng đắn của đảng bộ, chính quyền địa phương và ngành cấp trên nên trong những năm qua công tác văn hóa thông tin và thể thao trên địa bàn huyện Ba Bể đã thu được những kết quả nhất định, góp phần ổn định và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đồng bào các dân tộc trong huyện./.

 

ảnh: Đội văn nghệ thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu biểu diễn phục vụ khách du lịch


Trong những năm qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được duy trì và phát triển rộng khắp. 16/16 xã, thị trấn xây dựng được câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao; 142/198 khu dân cư có nhà họp thôn và nhiều khu dân cư, hộ gia đình có phong trào thể dục thể thao, tham gia luyện tập thường xuyên. Việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được quan tâm như duy trì các lễ hội lồng tồng đầu xuân năm mới, các trò chơi dân gian, các môn thể thao, các làn diệu múa hát dân tộc…tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đội ngũ công nhân viên chức – lao động và quần chúng nhân dân hăng say lao động sản xuất phát triển kinh tế; Công tác thông tin tuyên truyền luôn được huyện quan tâm đẩy mạnh, trong 8 tháng đầu năm 2014 phòng VH&TT huyện đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra các dịch vụ kinh doanh văn hóa, Internet, các cơ sở lưu trú trên địa bàn, tổ chức treo được 63 băng rôn, panô, áp phích; tuyên truyền phục vụ các ngày lễ, đưa thông tin về cơ sở được 35 buổi; tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; phối hợp với Trung tâm văn hóa tỉnh xây dựng Câu lạc bộ Văn hóa thể thao – Làng văn hóa Thôn Tin Đồn xã Thượng Giáo; thành lập đoàn tham gia Liên hoan Thông tin lưu động tỉnh BK năm 2014 tại huyện Pác Nặm đạt giải Ba; phối hợp với một số địa phương mở các lớp học đàn tính để phát triển các tài năng nghệ thuật trong huyện; hoạt động thư viện  phục vụ tốt công tác bạn đọc…

Với sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp ngành cùng sự tham mưu tích cực của phòng chuyên môn công tác văn hóa thông tin trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần không nhỏ vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./

                               

Bài trướcChi đoàn Hành chính ủy ban nhân dân huyện: Tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó
Bài tiếp theoBa Bể: Tổ chức lễ giao nhận quân đợt 2 năm 2014