Ba Bể: Tập huấn phương pháp rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động (phần cung lao động) năm 2014.

Ngày 15/5, Phòng Lao động – TBXH huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tập huấn phương pháp rà soát, cập nhật thông tin thị trường lao động (phần cung lao động) năm 2014 cho các đồng chí lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, cán bộ Lao động – xã hội cơ sở và gần 200 các trưởng thôn, bản, tiểu khu phố trên địa bàn huyện./.

 

          

Toàn cảnh Hội nghị

       Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra, phương pháp ghi biểu cập nhật thông tin biến động phần cung lao động năm 2014. Theo đó, phạm vi điều tra là tất cả các hộ gia đình đã đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc sổ tạm trú trên địa các xã, thị trấn. Đối tượng rà soát, cập nhật thông tin là tất cả những người từ 10 tuổi trở lên. Nội dung rà soát, cập nhật thông tin là: Hộ mới chuyển đến, chuyển đi; hộ mới tách, nhập; người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết; người có thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo; thay đổi về tình trạng việc làm: Từ thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế sang có việc làm; từ có việc làm không tham gia hoạt động kinh tế sang thất nghiệp hoặc từ có việc làm, thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế; thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế; nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế… Bên cạnh đó, các học viên còn được trao đổi kinh nghiệm trong quá trình rà soát và ghi thông tin từ đó cùng nhau tìm ra các phương pháp nhằm tháo gỡ, tạo sự thống nhất trong việc ghi chép thông tin biến động tại các hộ gia đình.

       Lớp tập huấn giúp các học viên nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản trong công tác rà soát, thu thập, ghi chép thông tin biến động cơ sở dữ liệu phần cung lao động năm 2014. Qua đó đánh giá đúng chất lượng, cơ cấu, tình trạng làm việc của lao động trong huyện, phục vụ tốt công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách lao động – việc làm, phát triển thị trường lao động. Đồng thời, cung cấp cơ sở dữ liệu đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm và là cơ sở cho việc xây dựng dữ liệu về thị trường lao động, thực hiện các chính sách về việc làm trên địa bàn huyện.

       Theo kế hoạch, thời gian các điều tra viên rà soát, thu thập thông tin tại các hộ gia đình và vào sổ ghi chép biểu mẫu cập nhập biến động từ ngày 16/5 đến ngày 16/6 năm 2014./.

Bài trướcBa Bể: Tập huấn hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư năm 2014
Bài tiếp theoGương phụ nữ làm kinh tế giỏi từ mô hình VCR