Ba Bể: Phát huy hiệu quả nguồn quỹ hỗ trợ nông dân

Trong thời gian qua, Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Ba Bể đã thực hiện tốt việc giải ngân nguồn vốn để phát triển sản xuất, giúp người nông dân có điều kiện xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống./.

 Hội viên nông dân xã Khang Ninh (Ba Bể) phát triển kinh tế từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn, Hội Nông dân huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, qua đó, giúp cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển Quỹ hỗ trợ nông dân. Đến nay, đã xây dựng nguồn quỹ của Trung ương và của tỉnh  được 2,4 tỷ đồng, quỹ của cấp huyện và xã  gần 650 triệu đồng cho Gần 150  hội viên vay. Trong quá trình bình xét cho vay, Hội Nông dân huyện tiến hành khảo sát các hộ có nhu cầu tham gia vay vốn, trong đó ưu tiên lựa chọn các hộ có tinh thần trách nhiệm cao trong việc sử dụng nguồn vốn, có nhân lực và các điều kiện khác để phát huy nguồn vốn. Hội còn định hướng cho các hộ vay vốn trong việc sử dụng nguồn vốn vay; vận động hội viên tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất, chăn nuôi. Các cơ sở Hội cũng thường xuyên xuống tận các hộ vay vốn kiểm tra, theo dõi quá trình sử dụng nguồn vốn của hội viên. Từ nguồn quỹ cho hội viên vay, đến nay các cấp hội đã xây dựng được 16 mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương  đã phát triển tốt để tăng thu nhập, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Bài trướcBa Bể: Tỷ lệ tiêm phòng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 99,6%
Bài tiếp theoBa Bể tổ chức chung kết cuộc thi “Hướng dẫn viên Du lịch nhí” năm 2018.