Ba Bể nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cho Đại hội MTTQVN huyện Ba Bể

Vào ngày 15.4 tới, Ủy ban MTTQVN huyện Ba Bể sẽ tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 19, nhiệm kỳ 2014-2019. Để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân theo tinh thần Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hiện UBMTTQ huyện Ba Bể đã và đang tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội.

      Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của các cấp uỷ đảng, chính quyền đến nay UBMTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể đã tổ chức thành công Đại hội cấp cơ sở và theo bà Đỗ Thị Lãng- Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Bể đây chính là tiền đề quan trọng để Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện đúc rút những kinh nghiệm hay, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội cấp huyện.

       Thực tế cho thấy, trong mỗi kỳ Đại hội công tác chuẩn bị luôn đóng vai trò quan trọng. Xác định rõ vấn đề này, trong thời gian qua, UBMTTQVN huyện Ba Bể đã tích cực tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo, trong đó đặc biệt trú trọng đến việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị. Theo bà Đỗ Thị Lãng- Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Bể, dự thảo báo cáo chính trị đã đánh giá một cách toàn diện về kết quả thực hiện chương trình, hành động của MTTQVN huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2009 – 2014, qua đó khẳng định hoạt động của MTTQ các cấp đã có những đóng góp tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

 Ảnh: Làm nhà Đại đoàn kết là một trong những hoạt động ý nghĩa thiết thực của

UBMTTQVN huyện Ba Bể thực hiện trong thời gian qua.

Trong ảnh: lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho ông Giàng A Shênh Thôn Đồn Đèn

xã Khang Ninh

      Ngoài dự thảo báo cáo chính trị, vấn đề được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo sát sao hơn cả là công tác nhân sự của Đại hội. Theo đó, trên cơ sở tham mưu, đề xuất và các phương án do Ban tổ chức Huyện ủy, UBMTTQ huyện xây dựng, Ban thường vụ Huyện ủy đã nhất trí để Ban Thường trực UBMTTQVN huyện thống nhất, giới thiệu thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu dự đại hội theo cơ cấu thành phần Dân tộc chiếm 87%, nữ chiếm 27%, thành phần ngoài Đảng chiếm 25%…Nói về công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy trong công tác chuẩn bị cho Đại hội UBMTTQ huyện, đồng chí Dương Văn Tuyến- Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể nói: Ban Thường vụ luôn xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng, chúng tôi cho rằng đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị rất sâu rộng qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm đối với các tổ chức đoàn thể, các tầng lớp nhân  dân về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, do vậy từ ngày 13/7/2013 Ban thường vụ huyện ủy đã ra chỉ thị số 16 về công tác lãnh đạo chỉ đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp. Trên cơ sở chỉ thị lãnh đạo chính quyền các xã đã quan tâm sát sao công tác chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cho Đại hội MTTQ cấp xã được tổ chức thuận lợi nhất. Còn đối với Đại hội mặt trận cấp huyện Ban thường vụ đã quan tâm chỉ đạo rất sát sao từ khâu chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội và thành lập các tiểu ban để chuẩn bị các nội dung cho Đại hội, đề án nhân sự và tất cả các điều kiện khác để chuẩn bị cho đại hội. Đến nay tất cả các điều kiện chuẩn bị cho đại hội MTTQ huyện đã xong và sẽ tiến hành đại hội vào ngày 14 và 15/4/2014, với công tác chuẩn bị chu đáo như vậy Ban thường vụ huyện ủy tin tưởng rằng Đại hội MTTQ huyện Ba Bể nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ thành công tốt đẹp. 

       Bà Đỗ Thị Láng – ủy viên BTV huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Ba Bể cho biết thêm: Đại hội MTTQVN các cấp được xác định là sự kiện chính trị quan trọng, do đó, cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, văn kiện, nhân sự thì công tác tuyên truyền cũng được tăng cường hơn nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, đúng đắn những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQVN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Qua đó cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tạo không khí phấn khởi trong xã hội; xây dựng niềm tin, ý chí quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

       Với sự chỉ đạo chặt chẽ và sự chuẩn bị chu đáo, tin rằng Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Ba Bể lần thứ 19, nhiệm kỳ 2014 – 2019 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, thật sự là tổ chức liên minh chính trị, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết các dân tộc, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

 

Bài trướcĐồng chí Phó bí thư Thường trực tỉnh ủy kiểm tra công tác quý I tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoHà Hiệu: Phát triển và mở rộng mô hình nuôi gà thả đồi