Ba Bể kết nạp được 50 đảng viên mới kể từ đầu năm

Từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã kết nạp được 50 Đảng viên mới, đạt 41,6% kế hoạch năm, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 4.871 đồng chí.

Ba Bể kết nạp đảng viên mới đạt 41,6% kế hoạch năm

Cũng trong thời gian này, Đảng bộ huyện cũng đã chuyển Đảng chính thức cho 79 đồng chí. Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng, ngay từ đầu năm huyện Ba Bể đã giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới cho các chi, đảng bộ cơ sở, đồng thời chỉ đạo các chi đảng bộ cơ sở quan tâm đến công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên, làm tốt công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp. Sau khi được kết nạp, các đảng viên mới luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Ba Bể tiếp tục coi công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng Đảng nói chung, nhằm củng cố, xây dựng, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo nguồn thừa kế cho các tổ chức cơ sở đảng tại địa phương, đơn vị./.

Tác giả: Dương Hiểu

Nguồn tin: Trung tâm VHTT&TT

Bài trướcThông báo tuyển sinh năm học 2023-2024 .
Bài tiếp theoKhang Ninh tập trung gieo mạ vụ mùa