Ba Bể: Hơn 8 nghìn hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2013

 

Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được các địa phương triển khai và thực hiện có hiệu quả. Với phương châm xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là góp phần ổn định xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, chính vì vậy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” luôn được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm thực hiện tốt. Năm 2013, qua bình xét toàn huyện có hơn 8 nghìn hộ gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt trên 72%; 62 làng, thôn, bản, tiểu khu được công nhận danh hiệu văn hóa, đạt trên 30%  và 120 đơn vị đủ điều kiện đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa, đạt 89,55%. 

Bài trướcBCĐ đề án 295, 343 và 704 của tỉnh kiểm tra hoạt động của 3 đề án tại huyện Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường lên trụ sở hợp khối các cơ quan huyện Ba Bể