Ba Bể: HĐND các xã, thị trấn tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

Hiện nay, HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ba Bể đang tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2019.

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Quảng Khê

 Tại kỳ họp này, các địa phương tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 5 tháng đầu năm 2019 và bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2019; hoạt động của HĐND 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ chủ yếu 7 tháng cuối năm 2019; Thông báo của Ủy ban MTTQ VN về tham gia xây dựng chính quyền 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm; báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; báo cáo của UBND về việc thực hiện quyết toán ngân sách năm 2018; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã…

Cũng tại kỳ họp, HĐND các xã, thị trấn sẽ thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018; về chương trình hoạt động giám sát của HĐND năm 2020./.

Bài trướcBan CHQS huyện Ba Bể tổ chức bắn đạn thật cho dân quân tự vệ
Bài tiếp theoDỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI ĐÃ XUẤT HIỆN TẠI 9/16 XÃ, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BA BỂ