Ba Bể: Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 56% KH

Năm 2013, huyện Ba Bể được giao 11 nguồn vốn với tổng số tiền trên 114 tỷ đồng. Đến hết tháng 10/2013 đã giải ngân được trên 64 tỷ đồng, bằng 56,4% kế hoạch năm

 

Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân khá là nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 2,2 tỷ đồng đã giải ngân được trên 90%; vốn cân đối ngân sách địa phương hơn 10 tỷ đồng đã giải ngân được trên 92%; nguồn vốn huyện điều hành trên 6 tỷ giải ngân được trên 83%…. Tuy nhiên, vẫn còn một số nguồn vốn tiến độ giải ngân chậm, như: vốn chương trình 30a, vốn chương trình mục tiêu quóc gia (giảm nghèo giai đoạn 2012-2015), vốn quy hoạch Thị trấn Chợ rã vốn chương trình xây dựng nông thôn mới… vẫn chưa giải ngân được…

Để việc giải ngân ngồn vốn XDCB đảm bảo kế hoạch, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các địa phương và Ban Quản lý đầu tư và xây dựng huyện đẩy nhanh việc thực hiện các dự án, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến dộ thi công. Đồng thời rà soát lại năng lực các nhà thầu đã trúng thầu thi công công trình, loại bỏ những nhà thầu yếu kém về năng lực, không có khả năng đảm bảo thực hiện hợp đồng đã ký với chủ đầu tư, tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương tiến hành các thủ tục nghiệm thu các công trình đã hoàn thành để giải ngân vốn đầu tư ./.

                                                              

 

Bài trướcBa Bể: Phấn đâu trồng mới 50 ha hồng không hạt trong năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể: Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân