Ba Bể: Gần 8.500 ngày công được huy động thực hiện xây dựng các công trình xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể, tính đến thời điểm hiện tại đã huy động được gần 8.500 ngày công lao động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng các công trình nông thôn mới./.

 

Ảnh: Nhân dân xã Yến Dương làm đường nông thôn mới năm 2014


Năm 2014 huyện đã tổ chức được 127 hội nghị với 6. 455 lượt người nghe các chủ trương chính sách về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thực hiện đã vận động tuyên truyền được  gần 30.000 lượt công dân  tham gia đóng góp với 8.473 ngày công, hiến được 6.322 m2 đất, đóng góp 51 triệu đồng tiền mặt. Cùng với đó, 30 chi đảng bộ của huyện đã thực hiện việc xuống cơ sở giúp dân làm đường nông thôn mới với trên 600 m đường giao thông, đắp bờ đường được 150 m … đã góp phần vào việc từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại các vùng nông thôn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí trong mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

 

 

Bài trướcHuyện Ba Bể triển khai nhiệm vụ năm 2015
Bài tiếp theoChi bộ dân vận huyện uỷ: Trao tặng ghế nhựa giúp đỡ cho nhà họp thôn thôn Tổm Làm xã Bành Trạch