Ba Bể đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở

Trong những năm qua, ngoài việc tranh thủ nguồn vốn đầu tư của Trung ương và của tỉnh, huyện Ba Bể đã tích cực khai thác nguồn vốn tài trợ và huy động vốn trong nhân dân để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng ở nông thôn như hệ thống điện, đường, trường, trạm, công trình thủy lợi nhằm thúc đẩy kinh tế – xã hội ngày càng phát triển./.

 

Ảnh: Đường nông thôn mới Nà Khuổi xã Thượng Giáo được đầu tư xây dựng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương của người dân.


Trong 5 năm từ 2010 – 2015, tổng các nguồn vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 592.729 triệu đồng, tăng 369.600 triệu đồng so với giai đoạn 2005 – 2010. Các chỉ tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng cơ bản đã đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó: Hoàn thành và đưa vào sử dung Trụ sở hợp khối các cơ quan huyện; đầu tư nâng cấp, sửa chữa và làm mới 83 tuyến đường giao thông nông thôn và đường sản xuất  trong đó đường bê tông 54 tuyến với tổng chiều dài 58.825 m, mở nền 28 tuyến với tổng chiều dài là 34.667 m, bê tông hóa mặt đường tuyến dài 7207m; xây dựng được 8 cầu các loại; cải tạo, sửa chữa và xây dựng mới được 97 công trình thủy lợi, với tổng chiều dài 47.700 m  12/16 trụ sở UBND xã đã được xây dựng kiên cố; 15/16 xã, thị trấn có Trạm y tế đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 93,75%; đầu tư mở rộng 1 khu dân, từng bước xây dựng các trường học đạt chuẩn Quốc gia ; xây dựng phòng học kiên cố từ cấp 4 trở lên đạt 78,4%; tỷ lệ giải ngân XDCB hàng năm đều đạt 90%….

Công tác xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định. Trên cơ sở quy hoạch, việc xây dựng kết cấu hạ tầng đảm bảo bám sát quy hoạch được phê duyệt. Song song với việc thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng, huyện đã quan tâm làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư ổn định cuộc sống và giải quyết các kiến nghị của nhân dân về những tác động, ảnh hưởng do thi công xây dựng công trình. Từ những kết quả trên cho thấy, huyện Ba Bể đã và đang từng bước đẩy mạnh hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở nhất là ở vùng nông thôn để nâng cao đời sốnủa nhân dân và thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương ngày càng phát triển.