Ba Bể đạt nhiều kết quả sau 4 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị

Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Ba Bể đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần tạo nên sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân, nhiều phong trào thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, giảm hộ nghèo, thực hành tiết kiệm, sửa đổi lối làm việc, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng và phát huy hiệu quả./.

 

Ảnh: Chi bộ Dân Vận huyện ủy trao tặng ghế nhựa đóng góp cho nhà họp thôn thôn Tổm Làm xã Bành Trạch.


Từ việc học tập chuyên đề qua các năm, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân có những chuyển biến tích cực, xuất hiện nhiều mô hình có những việc làm theo thiết thực, cụ thể tạo sức lan tỏa trong xã hội. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể triển khai thực hiện kịp thời việc tổ chức nghiên cứu, học tập các chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có sáng kiến phát hành 293 cuốn sổ nhật ký học tập và làm theo Bác đến các chi, đảng bộ trực thuộc, trên cơ sở đó hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi bộ các cá nhân có việc làm theo thiết thực cụ thể sẽ ghi vào sổ nhật ký, làm căn cứ để bình xét gương điển hình tiên tiến. Đồng thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn yêu cầu tất cả các chi, đảng bộ đăng ký từ 1-2 việc làm theo Bác. Kết quả là năm 2013, có 38/49 Chi, đảng bộ đăng ký những việc làm theo Bác cụ thể thiết thực. Năm 2014, có 47/52 Chi, đảng bộ đăng ký những việc làm theo Bác cụ thể thiết thực. Năm 2015 đến thời điểm này có 13/52 chi, đảng bộ thực hiện việc đăng ký làm theo Bác. Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều cá nhân và tập thể có những việc làm thiết thực như: Các chi, đảng bộ trực thuộc đã xuống cơ sở giúp gần 600 ngày công làm đường bê tông nông thôn. Chi bộ Văn phòng Huyện uỷ tiếp tục hỗ trợ hộ nghèo ở xã Thượng Giáo, giúp đỡ và hướng dẫn sinh hoạt 2 chi bộ Khuổi Pết xã Phúc Lộc, Nà Niềm xã Khang Ninh nâng cao chất lượng sinh hoạt; Chi bộ Dân vận vận động cán bộ, đảng viên tiết kiệm tiền ăn sáng tặng 5 sổ tiết kiệm cho 5 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt; lấy kinh phí từ quỹ tiết kiệm của mỗi cán bộ, đảng viên mua 40 ghế nhựa tặng cho nhà họp thôn Tổm Làm xã Bành Trạch; Phòng Văn hoá-Thông tin huyện vận động cán bộ, đảng viên đóng góp được 5 triệu đồng tặng quà cho học sinh nghèo, gia đình chính sách; Chi bộ Trung tâm y tế huyện thực hiện lời dạy của Bác: “Lương y phải như từ mẫu”, gắn với thực hiện bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế do Bộ Y tế ban hành; Đoàn thanh niên Công an huyện có công trình bếp ăn thanh niên…