Ba Bể đảm bảo tiến độ, trình tự các bước chuẩn bị bầu cử

Sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, huyện Ba Bể đã tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Theo ủy ban bầu cử huyện, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, huyện Ba Bể sẽ bầu 31 đại biểu HĐND huyện, 300 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Ngay sau hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp, trong đó cấp huyện có 52 người ứng cử, cấp xã có 494 người ứng cử. Để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng pháp luật, Ủy ban bầu cử huyện Ba Bể đã thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát các bước chuẩn bị bầu cử.

Ảnh: Ủy ban bầu cử xã Mỹ Phương kiểm tra niêm yết danh sách cử tri tại các thôn bản.

Qua kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các địa phương triển khai đúng quy định dự kiến toàn huyện có 37.527 cử tri sẽ tham gia bầu cử, trong đó có 37.527 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội; 37.522 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND tỉnh; 37.522 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND huyện; 37.371 cử tri tham gia bầu cử đại biểu HĐND xã, thị trấn, có 110 khu vực bỏ phiếu, trong đó cấp huyện có 7 đơn vị bầu cử, cấp xã có 103 đơn vị bầu cử. Bên cạnh đó, Ủy ban Bầu cử huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp lần này và có phương án đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử./.

Hoàng Chúc