Ba Bể có 9 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế

Tính đến thời điểm này, huyện Ba Bể đã có 9/16 xã, thị trấn có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia.

       Trong đó đạt chuẩn giai đoạn 1 có 3/9 xã và 6/9 xã có trạm y tế đạt chuẩn giai đoạn 2. Các trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia đều được đầu tư xây dựng mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ cũng được chú trọng phát triển cả về số lượng và trình độ chuyên môn. Đây là một tín hiệu đáng mừng và là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng chăm, chữa bệnh sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện KT – XH còn gặp nhiều khó khăn./.