Ba Bể: Bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín năm 2017

Trong hai ngày (8/6 – 9/6/2017), Ban dân tộc tỉnh phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các đại biểu là người có uy tín trên địa bàn huyện./.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín của huyện Ba Bể.

          Trong thời gian tập huấn, các đại biểu người có uy tín được thông tin về tình hình phát triển KT- XH, đảm bảo AN- QP trên địa bàn huyện; được phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở, Luật trợ giúp pháp lý, một số chủ trương, chính sách dân tộc của Nhà nước ta hiện nay và tình hình triển khai các chính sách trên địa bàn tỉnh thời gian qua; vai trò, ý nghĩa và quyền lợi của người có uy tín; phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

          Qua tập huấn, bồi dưỡng nhằm củng cố và phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của đội ngũ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy tốt vai trò vận động quần chúng nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện.

Bài trướcBa Bể: Năng suất bí xanh thơm đạt 35- 40 tấn/ha.
Bài tiếp theoTòa án nhân dân huyện Ba Bể: Xét xử lưu động 3 vụ án hình sự tại Bành Trạch