Ba Bể: 7/15 xã công bố đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Theo báo cáo của BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể, tính đến thời điểm này toàn huyện có7/15 xã đã công bố đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới./.

 

 

Đồ án quy hoạch nông thôn mới xã Khang Ninh

       Các xã đã hoàn thành và công bố đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới bao gồm:  Chu Hương, Thượng Giáo, Địa Linh, Nam Mẫu, Khang Ninh, Bành Trạch, Cao Trĩ. Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể cho biết, công tác xây dựng đồ án quy hoạch có vai trò rất quan trọng, tạo tiền đề để thực hiện những tiêu chí tiếp theo, tạo sự đổi thay tích cực, toàn diện cho vùng nông thôn. Do vậy, các xã cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu trong tháng 6 này hoàn thành công tác quy hoạch  đồ án xây dựng nông thôn mới./.

Bài trướcBa Bể đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động
Bài tiếp theoBa Bể thu hoạch lúa vụ xuân