Ba Bể: 104 người có uy tín được suy tôn năm 2016

Năm 2016, trên cơ sở bình xét, đề nghị của các địa phương, huyện Ba Bể có 104 người có uy tín tại 206 thôn bản của 16 xã, thị trấn được suy tôn./.

 

 Ảnh: Bà Phạm Thị Việt ( Áo hồng) – người có uy tín thôn Nà Mèo xã Hà Hiệu luôn gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền vận động mọi phong trào của địa phương.


          Thời gian qua, bằng chính ngôn ngữ, văn hoá, sự am hiểu phong tục tập quán bản địa, sự tín nhiệm của cộng đồng dân cư người có uy tín trên địa bàn đã thực sự đã trở thành chỗ dựa tinh thần khá vững chắc đối với đồng bào. Họ chính là những tuyên truyền viên đắc lực trong việc chuyển tải hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cộng đồng dân cư… Người có uy tín còn tích cực tham gia cùng với chính quyền địa phương để giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp đất đai, kịp thời chuyển tải nhiều ý kiến phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào tới các cấp chính quyền; đóng góp nhiều ý kiến liên quan tới việc phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng tại địa phương. Bên cạnh đó, NCUT luôn chủ động tham gia cùng cấp uỷ, chính quyền các cấp trong việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là trong công tác tập hợp quần chúng tham gia giám sát, quản lý các chương trình, chính sách nhà nước đầu tư vào địa bàn, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng ổn định, vững chắc.

         

 

Bài trướcBa Bể tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm
Bài tiếp theoBảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam tặng 30 suất quà tết cho người nghèo huyện Ba Bể