V/vtăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Ngày 11/7/2022, UBND huyện Ba Bể ban hành Công văn số 2367/UBND-VP tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19

Tải tài liệu Tại đây