V/v cung cấp nội dung truyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 27/8 đến ngày 09/9/2022)

Ngày 29/8/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin ban hành Văn bản số 228/CV-VHTT về việc cung cấp nội dung truyên truyền  phòng, chống dịch Covid-19 (tuần từ ngày 27/8 đến ngày 09/9/2022)

Tại đây

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây