Ủy ban bầu cử: Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Quyết định về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo từng đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Ba Bể, nhiệm kỳ 2016 – 2021