Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại tổ bầu cử số 2 đơn vị huyện Ba Bể

Ngày 12/5, các ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh, khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, thuộc tổ bầu cử số 2, đơn vị huyện Ba Bể, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Du – Ủy biên BCH TƯ Đảng – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Mận, Bí thư Huyện đoàn Ba Bể; Đặng Thị Anh Thơ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Ba Bể; Triệu Tiến Trình – giảng viên – Bí thư đoàn Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn đã đến tiếp xúc với cử tri 4 xã Hoàng Trĩ, Nam Mẫu, Quảng Khê, Đồng Phúc của huyện Ba Bể./.

 

Ảnh:  Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Hoàng Trĩ

 


Ảnh: Ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Quảng Khê


Tại buổi tiếp xúc, lần lượt các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động và thể hiện lời hứa, trách nhiệm của mình trước cử tri nếu được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh. Đối với các ứng cử viên hiện đang nắm giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, chương trình hành động tập trung vào các vấn đề mà cử tri quan tâm như: Giải pháp nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, về trách nhiệm người đứng đầu ở các cấp; cải cách hành chính; phát huy sức mạnh tổng hợp của người dân trong xây dựng nông thôn mới; các giải pháp lãnh đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các ứng viên cũng thể hiện quyết tâm trong việc thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm nông sản, nâng cao thu nhập của người dân, xây dựng và hình thành các vùng chuyên canh, phát triển các hợp tác xã kiểu mới hoạt động có hiệu quả.  Đối với các ứng cử viên còn lại, chương trình hành động tập trung quan tâm đến vấn đề đào tạo, dạy nghề và việc làm cho thanh niên nông thôn. Bên cạnh đó, các ứng cử viên cũng hứa sẽ tập trung làm tốt mọi nhiệm vụ được giao đối với các lĩnh vực công tác, như đất đai, môi trường, khoáng sản, phát triển công tác đoàn…