UBND huyện Ba Bể:Ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt