UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Sáng ngày 29/4/2022, UBND huyện Ba Bể tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai quy định về xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 với 02 nội dung là triển khai, quán triệt Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (Quyết định số 25) và Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành Quyết định số 25. Hội nghị do đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

 

Tham dự Hội nghị có hơn 50 đại biểu gồm thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật huyện; đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; công chức Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng, VH – TT, Truỏng Công an xã của 15/15 xã, thị trấn.

Ảnh: ông Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Việc thực hiện xây dựng, đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg và Thông tư số 09/2021/TT-BTP chính thức áp dụng từ năm nay nên đòi hỏi địa phương cần phải nắm rõ quy định để áp dụng vào nhiệm vụ của mình. Với lý do đó, trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 14/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg, huyện đã tổ chức Hội nghị tập huấn lần này.

Ảnh: Bà Nguyễn thị Hòa – Trưởng phòng PBGDPL & theo dõi thi hành pháp luật, Báo cáo viên pháp luật tỉnh truyền đạt tại hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí báo cáo viên Sở Tư pháp đã tập trung truyền đạt rất cụ thể những nội dung một cách dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, giải đáp đúng trọng tâm, trọng điểm những vướng mắc của đại biểu dự hội nghị; các đồng chí đại biểu cũng đã tập trung lắng nghe, nắm bắt, nhận thức được vấn đề, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ để về áp dụng thực hiện hiệu quả tại địa phương./.

Tác giả: Đàm Thị Hảo

Nguồn tin: Phòng Tư pháp huyện