UBND huyện Ba Bể đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển kinh tế xã hội 4 thôn đặc biệt khó khăn

Ngày 8/7, UBND huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2016 về đề án phát triển kinh tế xã hội của 4 thôn đặc biệt khó khăn gồm Nà Phại, Đán Mẩy xã Nam Mẫu, Đồn Đèn xã Khang Ninh và Ngạm Khét xã Cao Thượng. Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị./.

 

Ảnh: Đồng chí Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện Ba Bể chỉ đạo tại buổi làm việc.


Trong 6 tháng đầu năm các ngành chức năng đã tổ chức được 13 buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật  với hơn 400 lượt người dân của 4 thôn tham gia. Trong đó đã triển khai thực hiện các mô hình như trồng đỗ tương, trồng ngô, lúa PC6, BC 15 và một số cây màu như Mận Đào chín sớm, thực hiện hỗ trợ chăn nuôi bò cái sinh sản.. kết quả bước đầu cho thấy các mô hình đã phát huy hiệu quả giúp người dân 4 thôn đặc biệt khó khăn của huyện Ba Bể có điều kiện tiếp cận và thực hiện các giải pháp giảm nghèo…

 Tại hội nghị, các đại biểu và đại diện lãnh đạo 3 xã có các thôn đặc biệt khó khăn đã thảo luận nêu lên những khó khăn trong quá trình hỗ trợ giúp đỡ người dân trong công tác giảm nghèo để từ đó cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chú Lưu Quốc Trung – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tiếp theo chính quyền 3 xã Cao Thượng, Khang Ninh và Nam Mẫu cần lồng ghép nhiều chương trình hỗ trợ giảm nghèo ưu tiên cho các thôn đặc biệt khó khăn trên đồng thời tích cực chỉ đạo các ban ngành, hội đoàn thể thường xuyên tiếp cận và giúp đỡ về kiến thức cũng như triển khai các mô hình dự án phát triển sản xuất phù hợp với điều kiện của người dân các thôn để thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ giảm nghèo bền vững tại mỗi địa phương.