Tuyên truyền Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 – 09/7/2022)

Ngày 27/6/2022, Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành Văn bản số 102-CV/BTGHU về  Định hướng tuyên truyền tháng7 năm 2022

Có văn bản và đề cương kèm theo:

  1. Định hướng Tuyên truyền T7
  2. đề cương tuyên truyền Nguyễn Văn Cừ