Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Văn Lương

Đề cương kèm theo: đề cương tuyên truyền 110 ngày sinh đc Lê Văn Lương