Truyền thông về biến đổi khí hậu găn với tập huấn sinh kế cho đoàn viên thanh niên huyện Ba Bể

Trong hai ngày 20/7 và 21/7, Sở NN & PTNT phối hợp với huyện đoàn Ba Bể tổ chức truyền thông về biến đổi khí hậu và tập huấn sinh kế cho đoàn viên thanh niên của 8 xã gồm Bành Trạch, Yến Dương, Mỹ Phương, Chu Hương, Đồng Phúc, Quảng Khê, Nam mẫu, Cao Trĩ huyện Ba Bể./.

 

Ảnh: Toàn cảnh buổi truyền thông về biến đổi khí hậu găn với tập huấn sinh kế cho đoàn viên thanh niên huyện Ba Bể


 

Trong khuôn khổ của buổi truyền thông, đoàn viên thanh niên huyện Ba Bể đã được cung cấp những thông tin cần thiết về thực trạng biến đổi khí hậu trên toàn cầu đặc biệt là những tác động của con người đối với biến đổi khí hậu, giải pháp góp phần hạn chế sự tác động tiêu cực đến môi trường và biến đổi khí hậu…Cũng trong chương trình các bạn đoàn viên thanh niên đã được tập huấn những kiến thức rất hữu ích về kỹ thuật làm chuồng trại, chọn giống, chăm sóc và phòng bệnh cho đàn dê nhằm giúp cho các bạn trẻ có thêm kiến thức, kinh nghiệm áp dụng vào thực tế chăn nuôi tại gia đình, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng đàn dê thương phẩm, tăng thu nhập góp phần giảm nghèo bền vững.