Huyện Ba Bể tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022

Sáng ngày 08/02/2022, UBND huyện Ba Bể tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn huyện Ba Bể, tham gia có Các xã, thị trấn, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế – xã hội và nhân dân trên địa bàn. Địa điểm trồng cây khu đồi đằng sau UBND xã Thượng Giáo.

Ảnh: Đồng chí Trung Ngọc Mẫn- Phó Chủ tịch UBND huyện phát động Lễ phát động

Thực hiện Văn bản số 436/UBND-NNTNMT ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 2022 gắn với Chương trình Trồng một tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022 với mục đích nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, cộng đồng và người dân đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng và trồng cây xanh; phát huy vai trò của rừng và cây xanh với phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, hạn chế ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng, đưa việc trồng cây xanh thực sự trở thành phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Ảnh: Toàn cảnh buổi Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 2022.

Tác giả: La Thị Ngân

Nguồn tin: Văn phòng HĐND&UBND huyện