Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện: Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Chiều ngày 27/11, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ba Bể tổ chức bế giảng lớp thứ 7 Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng năm 2013. Dự lễ bế giảng có đồng chí Bùi Thị Hoa – ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy, đồng chí Hoàng Thăng Bắc – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện và 71 học viên tham dự lớp học.

 

 

Trong thời gian 3 ngày, các học viên đã được nghiên cứu 05 bài  lý luận cơ bản dành cho quần chúng phấn đấu vào đảng, tài liệu do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn theo nội dung văn kiện Đại hội lần  XI của Đảng. Đây là những kiến thức rất cơ bản và rất cần thiết giúp các học viên nhận thức đầy đủ hơn về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng; Về học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các nội dung rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí Bùi Thị Hoa – ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy đánh giá cao tinh thần, ý thức học tập của lớp học đồng thời mong rằng các học viên tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ,  thường xuyên trau dồi phẩm chất, đạo đức đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan đơn vị, để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.