Triển khai mô hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến – SRI

Vụ mùa năm nay, Sở NN & PTNT phối hợp với Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện Ba Bể tiếp tục thực hiện mô hình hình sử dụng giống lúa chất lượng, ứng dụng canh tác lúa cải tiến – SRI trên diện tích 80ha./.

Người dân huyện Ba Bể sử dụng các giống lúa mới chất lượng cao để gieo cấy vụ mùa 2017.

Mô hình được triển khai thực hiện tại 4 xã Yến Dương, Hà Hiệu, Bành Trạc, Quảng Khê mỗi xã 20ha. 480 hộ dân tham gia mô hình được hỗ trợ 100% phân bón và thuốc bảo vệ thực vật, tập huấn kỹ thuật từ gieo cấy đến  chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Hiện các hộ dân tham gia mô hình đã nhận phân bón và đang tiến hành gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất nhằm đảm bảo về năng suất và chất lượng theo mục tiêu đề ra.