Trên 18,1 tỷ đồng hỗ trợ theo chương trình 135 của Chính Phủ

Năm 2014 huyện Ba Bể được phân bổ trên 18,1 tỷ đồng nguồn vốn hỗ trợ theo chương trình 135 về chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của Chính Phủ./.

 

 

Ảnh: Người dân phát triển sản xuất từng bước xóa nghèo bền vững.


Trong đó kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất là 3,4 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng trên 13,8 tỷ đồng và kinh phí duy tu bảo dưỡng các công trình là 860 triệu đồng.  Hiện nay huyện Ba Bể có 80 thôn thuộc 12 xã nằm trong diện đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính Phủ. Từ nguồn vốn hỗ trợ này,  huyện Ba Bể đã phân bổ cho các xã để bố trí xây dựng các công trình phúc lợi, hỗ trợ phát triển sản xuất giúp người dân cải thiện cuộc sống,  giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng,  từng bước xóa đói giảm nghèo cho các địa phương theo mục tiêu của chương trình đề ra.

 

Bài trướcBa Bể cấp phát trên 90.000 cuốn báo, tạp chí cho đồng bào dân tộc thiểu số
Bài tiếp theoBa Bể hỗ trợ giống lúa PC 6 trong sản xuất vụ mùa