Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện: Triển khai mô hình trồng chuối tây tại hai xã Hà Hiệu và Địa Linh

Năm 2015, Trạm khuyến nông khuyến lâm huyện phối hợp với dự án 3pad tổ chức triển khai thực hiện mô hình trồng chuối tây tại hai xã Hà Hiệu và Địa Linh./.

 

Ảnh: Lớp tập huấn mô hình trồng chuối tây tại xã Hà Hiệu


Theo đó sẽ có 48  hộ dân của hai xã Hà Hiệu và Địa Linh tham gia thực hiện mô hình. Các hộ dân tham gia mô hình sẽ được dự án hỗ trợ cây giống, phân bón, tập huấn kỹ thuật quy trình  trồng và chăm sóc cây chuối, người dân cùng đối ứng và đóng góp công sức  thực hiện mô hình. Theo kế hoạch, tháng 5 tới các hộ sẽ nhận phân bón, vôi khử trùng đất, đến tháng 6 sẽ nhận chuối giống để tiến hành trồng theo đúng thời vụ. Việc triển khai mô hình trồng chuối  tây nhằm giúp cho bà con nông dân được tiếp cận với các tiến bộ khoa học công nghệ mới từ đó áp dụng vào sản xuất để nâng cao giá trị kinh tế.

 

 

Bài trướcBa Bể: Đẩy mạnh phong trào thể dục – thể thao
Bài tiếp theoThượng Giáo triển khai một số quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội