Tổng kết 25 năm thực hiện CVĐ “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội”

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết 25 năm thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 1992-2017. Thượng tá Trần Đức Thông – chính trị viênBan chỉ huy quân sự huyện chủ trì hội nghị./.

Quang cảnh hội nghị

Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giai đoạn 1992-2017, Ban CHQS huyện Ba Bể đã thường xuyên duy trì tốt nề nếp sinh hoạt dân chủ ở đơn vị; đồng thời tích cực, chủ động đấu tranh ngăn chặn văn hóa phẩm độc hại, các tệ nạn xã hội không để xâm nhập đơn vị; quan tâm củng cố xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân; sự gắn kết giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tích cực tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng. Qua 25 năm thực hiện cuộc vận động, Ban CHQS huyện Ba Bể đã đạt được những kết quả tích cực: Phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sỹ ngày càng được nâng cao; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Đặc biệt là ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ được nâng cao, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Từ kết quả xây dựng môi trường văn hóa, hàng năm đơn vị luôn đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”, đạt 100% chỉ tiêu theo quy định.

Cuộc vận động đã thực sự là động lực góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị mững mạnh toàn diện. Qua đó, kịp thời định hướng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.