Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ (2011 – 2016) và đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ

Tòa án nhân dân huyện Ba Bể vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội thẩm nhân dân nhiệm kỳ (2011 – 2016) và đón nhận cờ thi đua của Chính Phủ./.

 

Ảnh: Ông Hoàng Đình Toàn – Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn trao cở thi đua Chính Phủ cho lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện Ba Bể. 


          Nhiệm kỳ (2011 – 2016) Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Ba Bể có 17 đồng chí. Trong nhiện kỳ , Tòa án nhân dân huyện thụ lý 466 vụ án các loại và đưa ra xét xử 213 vụ án trong đó số lượng án hình sự có hội thẩm nhân dân tham gia là 185 vụ, án dân sự 10 vụ và hôn nhân gia đình 15 vụ, hành chính 3 vụ.  Khi được mời tham gia xét xử án, các vị Hội thẩm nhân dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc trong quá trình nghiên cứu hồ sơ để phối hợp thực hiện nguyên tắc xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Không để xảy ra việc kết án oan người không phạm tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Qua đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, đóng góp hiệu quả trong việc giữ gìn trật tự, kỷ cương xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính Phủ, đồng chí Hoàng Đình Toàn – Bí thư Ban cán sự Đảng- Chánh án Tòa án tỉnh đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho TAND huyện Ba Bể và trao các danh hiệu thi đua của Tòa án nhân dân tối cao và tòa án nhân dân tỉnh cho các cá nhân được khen thưởng.