Tòa án nhân dân huyện Ba Bể: Nâng cao chất lượng xét xử án lưu động nhằm tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân

Xác định việc nâng cao chất lượng công tác xét xử đặc biệt là xét xử lưu động các vụ án hình sự tại các địa phương là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt quá trình hoạt động của Tòa án, trong những năm qua, tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã có nhiều giải pháp mang tính chủ động để nâng cao hiệu quả xét án đồng thời tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân./.

 

Ảnh: Một phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện Ba Bể


Cùng có mặt theo dõi một phiên tòa xét xử lưu động của Tòa án nhân dân huyện Ba Bể tại xã Thượng Giáo. Trong hai vụ án về Buôn bán trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản  được xét xử tại phiên tòa, thẩm phán chủ tọa phiên tòa đã thực hiện đầy đủ đúng quy định các bước của quá trình xét xử, quá trình xét hỏi bị cáo và tranh luận tại phiên tòa được thực hiện công khai, khách quan và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Trong quá trình xét xử, toà án đã tạo mọi điều kiện đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mình. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án mà Tòa án nhân dân huyện Ba Bể đưa ra xét xử lưu động trên địa bàn huyện trong những năm qua nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân và mang tính răn đe cho các  đối tượng phạm pháp. Trước khi đưa ra xét xử, Hội đồng xét xử đều dành thời gian nghiên cứu kỹ tính chất vụ án và những tác động đối với đời sống xã hội ở địa phương. Nhờ đó, giúp cho bà con dễ hiểu, dễ nhớ những quy định của pháp luật, tự rút ra bài học trong việc cảnh giác, phòng ngừa tội phạm, quản lý, giáo dục con em phòng tránh những hành vi vi phạm pháp luật. Hàng năm, đơn vị đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thẩm phán trong giải quyết các vụ án hình sự. Sau khi giao nhiệm vụ, lãnh đạo đơn vị thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thẩm phán thực hiện nhiệm vụ. Để không ngừng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ xét xử, cán bộ, thẩm phán thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu, trau dồi kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Đơn vị thường xuyên tổ chức họp trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ giữa các thẩm phán, đưa ra những tình huống cụ thể để thảo luận về cách nghiên cứu hồ sơ sao cho hiệu quả, chuẩn bị đề cương điều khiển phiên tòa, lập kế hoạch xét hỏi phù hợp, nghiên cứu đưa ra được những câu hỏi thể hiện tính khách quan. Vì vậy công tác giải quyết, xét xử các vụ án  ngày càng có những đổi mới tích cực, bảo đảm việc thụ lý, giải quyết và thực hiện các thủ tục hành chính tư pháp được tiến hành nhanh chóng, thuận lợi. Quá trình giải quyết vụ án, các trình tự, thủ tục tố tụng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tính dân chủ, công khai và nghiêm minh của pháp luật. Điểm nổi bật trong công tác xét xử các vụ án hình sự là việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên toà đảm bảo dân chủ, khách quan, các phán quyết của Toà án căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nên đã đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Bên cạnh việc tập trung nâng cao chất lượng xét xử, cải cách tư pháp thì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân luôn được Tòa án nhân dân huyện Ba Bể quan tâm chú trọng.

Ông Phạm Tiến Đại – Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Ba Bể cho biết: Từ  năm 2010 đến nay tòa án nhân dân huyện Ba Bể đã tổ chức được gần 70  phiên tòa xét lưu động tại địa bàn các xã nơi xảy ra các vụ án. Nhờ bám sát phương châm gắn xét xử với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nên các phiên toà lưu động không chỉ có tác dụng giáo dục, răn đe người phạm tội mà còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật cho nhân dân, được cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân đồng tình ủng hộ. Ngoài các yếu tố về chuyên môn, nghiệp vụ, để xét xử thành công một vụ án, khâu chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất luôn được đơn vị chú trọng thực hiện như: chuẩn bị đầy đủ hệ thống âm thanh để những trường hợp vụ án có nhiều người tham dự, không vào được phòng xét xử cũng theo dõi được phiên tòa. Đặc biệt là đối với các vụ án hình sự được chọn tổ chức đưa đi xét xử lưu động, đơn vị luôn phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan tổ chức ở địa phương nơi mở phiên tòa để đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đặc biệt là công tác bảo vệ và hệ thống âm thanh. Vì vậy, các vụ án xét xử đều thành công. Việc triển khai thực hiện  và nâng cao hiệu quả các hoạt động xét xử các vụ án của  toà án nhân dân huyện Ba Bể đã góp phần tích cực ổn định tình hình trật tự xã hội trên địa bàn đồng thời tạo điều kiện thuận lợi vào công cuộc đổi mới và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.