Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể

Sáng ngày 21/4, Đoàn giám sát số 1 của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Bể do đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND huyện, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Ba Bể làm trưởng đoàn chủ trì tiến hành giám sát công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi từ năm 2021 đến tháng 3/2022 tại xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể. Làm việc cùng đoàn giám sát có UBMTTQVN huyện, Ban pháp chế HĐND huyện.

Ảnh 1: ông Cao Minh Hải – Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND tỉnh kiểm tra Đập Nà Bưa thôn Thạch Ngõa 1 xã Mỹ Phương huyện Ba Bể

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế 02 công trình tại xã Mỹ Phương là Đập Nà Bưa thôn Thạch Ngõa 1 và Đập Khuổi Sliến thôn Khuổi Sliến. Các công trình thủy lợi của địa phương được Nhà nước đầu tư bằng nhiều nguồn vốn như Chương trình 135; Chương trình 30a; Chương trình kiên cố hoá kênh mương; Chương trình 3PAD… để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Hầu hết các công trình đều mang lại hiệu quả cao, đảm bảo cung cấp nước sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản cho người dân, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nền kinh tế nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, nhiều đoạn kênh đập do xây dựng đã lâu, do thiên tai, lũ lụt và do công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa chưa kịp thời nên nhiều đoạn kênh mương bị dò rỉ nước, hư hỏng.

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát tập trung trao đổi, làm rõ việc triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về thanh quyết toán kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn xã. Số kinh phí được UBND huyện cấp năm 2020 là 132.456.000 đồng; và kinh phí được cấp năm 2021 là 128.305.000 đồng. Tuy nhiên trong cả 02 năm (2020, 2021) địa phương đều không sử dụng số kinh phí này. Nguyên nhân là địa phương không thành lập được Tổ hợp tác, Hợp tác xã theo quy định của Luật Thủy lợi, Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT và Hướng dẫn số 1641/HD-SNN  ngày 26/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thành lập, củng cố và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong khi đó, công tác quản lý, phát dọn, nạo vét, tự sửa chữa các công trình bị dò rỉ, vùi lấp do mưa lũ được người dân phản ánh đều do Tổ dùng nước sử dụng nguồn kinh phí tự đóng góp của thôn, tổ để khắc phục.

Ảnh 2: Quang cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, Đoàn giám sát thăm nắm thêm về công tác chỉ đạo, lãnh đạo và quan tâm trong quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi của chính quyền địa phương trên địa bàn xã; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thủy lợi; thực trạng và hiệu quả đoạt động của các công trình thủy lợi trên địa bàn; công tác kiểm tra, theo dõi, lập kế hoạch và báo cáo về hoạt động thủy lợi trên địa bàn; công tác phối kết hợp với phòng ban chuyên môn trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc của địa phương; hoạt động tuyên truyền cho người dân về ý thức tự quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi…và lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp các ý kiến kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị xã Mỹ Phương bổ sung nội dung báo cáo còn thiếu, chưa rõ; trong thời gian tới xã Mỹ Phương cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm hơn nữa đối với công tác quản lý, khai thác, vận hành các công trình thủy lợi trên địa bàn xã; có chỉ tiêu, mục tiêu từng năm và báo cáo đánh giá ngay từ khâu lập dự toán việc bảo dưỡng, sửa chữa, xây dựng mới các công trình thủy lợi trên địa bàn xã./.

Đàm Hảo – Trưởng phòng Tư pháp huyện