Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phảm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022

Ngày 27/4/2022, Ủy ban tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 278/UBND-KH về việc Tổ chức sự kiện Xúc tiến tiêu thụ Bí xanh thơm và sản phảm OCOP gắn với du lịch trải nghiệm tỉnh Bắc Kạn năm 2022.

File đính kèm: KẾ HOẠCH 278