Tổ chức đổ bê tông sân điểm Trường Tiểu học Nà Săm

Vừa qua hơn 50 Đoàn viên, thanh niên Công an huyện, huyện đoàn Ba Bể, Đoàn thanh niên xã Thượng Giáo, giáo viên, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Thượng Giáo đã tổ chức đổ bê tông hơn 400 m2 sân Điểm trường Tiểu học Nà Săm.

Trong chương trình tình nguyện này Đoàn thanh niên Công an huyện Ba Bể đã vận động Đoàn thanh niên Thanh tra Bộ Công an, Cục đào tạo Bộ Công an đóng góp hơn 67 triệu đồng mua cát, sỏi, xi măng.

Ảnh: Đoàn thanh niên, giáo viên, phụ huynh học sinh tổ chức đổ bê tông sân điểm trường Tiểu học Nà Săm.

Thông qua hoạt động thiết thực này nhằm thắt chặt gắn bó tình cảm tốt đẹp giữa đoàn thanh niên, phụ huynh học sinh và giáo viên, giúp nhà trường thực hiện tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học mới 2021 – 2022. Qua đó, góp phần tích cực để giúp xã Thượng Giáo hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất trường học về đích nông thôn mới trong năm 2021./.

Hoàng Chúc