Tiếp nhận gần 90 tấn gạo cho học sinh

Ngày 15/3, Phòng GD & ĐT huyện Ba Bể tổ chức tiếp nhậngần 90 tấn gạo của Chính Phủ hỗ trợ cho học sinh trên địa bàn trong 4 tháng của học kỳ 2 năm học 2017 – 2018./.

 

Các trường học nhận gạo hỗ trợ của Chính Phủ để cấp phát cho học sinh

Với số gạo trên, phòng giáo dục và đào tạo huyện sẽ bàn giao và hướng dẫn cho các trường Tiểu học và THCS để cấp phát kịp thời, đủ số lượng cho gần 1500 em học sinh trong diện hỗ trợ theo Nghị định 116 của Chính phủ. Như vậy sau 3 lần tiếp nhận,  ngành giáo dục huyện Ba Bể đãcấp phát trên 190 tấn gạo cho hơn 4300 em học sinh theo đúng chế độ hiện hành.