Thượng Giáo triển khai một số quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội

Xã Thượng Giáo vừa tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội cho các đồng chí là trưởng thôn bản trên địa bàn xã./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị


Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe triển khai nội dung một số văn bản như: Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP; Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về xác định hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014 – 2015; triển khai hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo theo Quyết định số 60/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện và Thông tư số 190/TT-BTC ngày 11/12/2014 của Bộ Tài chính quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội…. Qua hội nghị nhằm giúp cho trưởng các thôn bản nắm rõ những quy định mới của các chính sách để tuyên truyền cho người dân cũng như triển khai theo đúng quy định mới của Nhà nước.