Thực hiện Công văn số 1504/BYT-ATTP ngày 25/3/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày 28/3, HĐND huyện tổ chức Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đền) HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ma Văn Duy – Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng Nguyến Ngọc Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lưu Quốc Trung – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; Ma Thị Cử – Ủy viên BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện; Trung Ngọc Mẫn – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh toàn cảnh Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đền) HĐND huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp đã thông qua các tờ trình của UBND huyện như: Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030; tờ trình về việc bổ sung hạng mục Tưới nước rửa đường nội thị thị trấn Chợ Rã và Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Ba Bể; tờ trình Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè sông Tà Nghè (giai đoạn 1) thị trấn Chợ Rã; thông qua báo cáo của UBND huyện về tình hình phân bổ các nguồn vốn chưa giao chi tiết và nguồn kinh phí tỉnh cấp bổ sung từ sau kỳ họp thứ năm đến nay, thông qua 3 báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức bầu bổ sung Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Giới thiệu nhân sự bầu Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ảnh Đồng chí Cao Minh Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phát biểu kết luận kỳ họp

Phát biểu kết luận kỳ họp, đồng chí Cao Minh Hải – Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện, các phòng ban chuyên môn, địa phương của huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Tờ trình về việc điều chỉnh nội dung Đề án phát triển du lịch; Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kè sông Tà Nghè (giai đoạn 1) thị trấn Chợ Rã. Các vị đại biểu HĐND huyện tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các cơ quan trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND huyện; xem xét, giải quyết kịp thời những nội dung công việc phát sinh trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt nhất./.

Tác giả: VI Thanh Hữu

Nguồn tin: Trung tâm VHTTTT