THÔNG BÁO Về việc tuyển giáo viên dạy hợp đồng năm học 2022-2023

Ngày 05/9/2022, Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ba Bể ban hành Thông báo về việc  tuyển giáo viên dạy hợp đồng năm học 2022-2023

Tại đây: TT GDTX-GDGN Thông báo tuyển HĐ