Thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể

Biểu điều chỉnh quy hoạch

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây