THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

THÔNG BÁO LỰA CHỌN TỔ CHỨC BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN