THÔNG BÁO Kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Thông báo TB ket qua