THÔNG BÁO Công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ba Bể năm 2021

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021